Zdící štípané materiály

Střední stavební kámen rozměr 15-20x15-30x20-45 cm

Tento výrobek je finální produkt připravený pro zdění bez nutnosti dalšího opracování. Pro dosažení minimálních spár jej lze přiseknout na požadovaný tvar. Jedná se o štípané kvádry vhodné na zdění jakékoliv zídky, plotu, štípaných venkovních schodů, sklepních prostor, soklů, propustků a mnohé jiné nejen u rodinných domů ale i při budování vodních děl nebo mostů. Z 1 tuny lze zhotovit cca 2 – 2,5 m2 pohledového zdiva.

Malý stavební kámen 8-15x10-15x15-35 cm

Stejně tak jako střední stavební kámen je i tento formát produktem k přímému použití bez dalších úprav. Materiál je vhodný na plotové, opěrné či samostatně stojící zídky do výšky 1 m. Kámen lze doopracovat na minimální spáru viz foto nebo jej vyzdít na spáru klasickou bez dalšího opracování.

Kámen na suché zdění výška 8-15 cm

Jak název napovídá materiál je vhodný na zídky zděné na sucho beze spár a případným použitím betonu v nepohledové části zdiva. Jedná se o nepravidelný kámen, který lze vzhledem k plochému tvaru dobře vrstvit a záleží jen na přání zákazníka zda bude zídka přírodního rázu či z pohledově upraveného kamene s možností kaskádovitého uložení. Materiál je vhodný na zahradní zídky nebo opěrné svahy.

Štípaný stavební kámen 20x20x40 cm

Formát 20x20x40 cm je kvádr s tolerancí +- 3 cm, jeho předností je snadné a rychlé zdění tvořící pravidelný řádek. Tento typ kamene je vhodný pro zákazníky kteří dávají přednost hladkému a pravidelnému zdivu před tzv. divočinou tedy nepravidelnou strukturou zdiva. Z 1 tuny lze zhotovit cca 2,25 m2 pohledového zdiva. V případě oboustranně pohledového zdiva je třeba počítat s dvounásobnou spotřebou materiálu.

Řádkové zdivo 25x25x30-45 cm

Jedná se stejný výrobek jako 20x20x40 pouze v jiném formátu.

Štípaný haklík 10x10x20-40 cm

Je dalším materiálem tvořícím pravidelné řádkové zdivo, které je navíc možné kombinovat různou výškou materiálu tj.měnit výšku řádků. Rychlá a snadná varianta vhodná pro přizdívky, obklady síla 10 cm či sokly rodinných domů.

Řezaný haklík 10x10x20-40 cm

Řádkové zdivo nebo přizdívka o síle 10 cm, horní a spodní strana je řezaná a tvoří pravidelný řádek, délky jsou různé od 20 do 40 cm. Proti štípanému haklíku ( viz štípané materiály ) tvoří tento produkt díky řezaným stranám pravidelný řádek s přesností několika milimetrů.

Kvádry na strojní výstavbu opěrných zdí

Velké rozměry kvádrů předurčují tento materiál ke strojnímu uložení, tyto mohutné zdi odolají náporu přívalových vod nebo sesuvům půdy. Barevnost pískovcového kamene nijak nenaruší ráz krajiny i přes mohutnost některých děl.

Velký vrtaný kámen

Speciálně připravený materiál pro stavby vodních děl a zpevnění říčních toků.

Odseky - Materiál do drátokošů - Gabionové zdivo

Nepravidelný kámen vhodný do gabionových konstrukcí.