Střední stavební kámen (15-20 x 15-30 x 20-45 cm)

Střední stavební kámen (15-20 x 15-30 x 20-45 cm)

Tento výrobek je finální produkt připravený pro zdění bez nutnosti dalšího opracování. Pro dosažení minimálních spár jej lze přiseknout na požadovaný tvar. Jedná se o štípané kvádry vhodné na zdění jakékoliv zídky, plotu, štípaných venkovních schodů, sklepních prostor, soklů, propustků a mnohé jiné nejen u rodinných domů ale i při budování vodních děl nebo mostů. Tento kámen je možno použít i pro stavbu suchých zídek.

Z 1 tuny lze zhotovit cca 2,5 – 3 m2 pohledového zdiva.

Více informací
Malý stavební kámen (8-15 x 10-15 x 15-35 cm)

Malý stavební kámen (8-15 x 10-15 x 15-35 cm)

Stejně tak jako střední stavební kámen je i tento formát produktem k přímému použití bez dalších úprav. Materiál je vhodný na plotové, opěrné či samostatně stojící zídky do výšky 1 m. Kámen lze doopracovat na minimální spáru viz foto nebo jej vyzdít na spáru klasickou bez dalšího opracování.

Více informací
Štípaný stavební kámen 20x20x40 cm

Štípaný stavební kámen 20x20x40 cm

Formát 20x20x40 cm je kvádr s tolerancí +- 3 cm, jeho předností je snadné a rychlé zdění tvořící pravidelný řádek. Tento typ kamene je vhodný pro zákazníky kteří dávají přednost hladkému a pravidelnému zdivu před tzv. divočinou tedy nepravidelnou strukturou zdiva. Z 1 tuny lze zhotovit cca 2,25 m2 pohledového zdiva. V případě oboustranně pohledového zdiva je třeba počítat s dvounásobnou spotřebou materiálu.

Více informací
Řádkové zdivo 25x25x30-45 cm

Řádkové zdivo 25x25x30-45 cm

Je ideální pro stavbu řádkového kamenného zdiva. Jedná se stejný výrobek jako 20x20x40 pouze v jiném formátu.  

Více informací
Štípaný haklík 10x10x20-40 cm

Štípaný haklík 10x10x20-40 cm

Je dalším materiálem tvořícím pravidelné řádkové zdivo, které je navíc možné kombinovat různou výškou materiálu tj.měnit výšku řádků. Rychlá a snadná varianta vhodná pro přizdívky, obklady síla 10 cm či sokly rodinných domů.

Více informací
Řezaný haklík 10x10x20-40 cm

Řezaný haklík 10x10x20-40 cm

Řádkové zdivo nebo přizdívka o síle 10 cm, horní a spodní strana je řezaná a tvoří pravidelný řádek, délky jsou různé od 20 do 40 cm. Proti štípanému haklíku tvoří tento produkt díky řezaným stranám pravidelný řádek s přesností několika milimetrů.

Více informací
Kvádry na strojní výstavbu opěrných zdí

Kvádry na strojní výstavbu opěrných zdí

Velké rozměry kvádrů předurčují tento materiál ke strojnímu uložení, tyto mohutné zdi odolají náporu přívalových vod nebo sesuvům půdy. Barevnost pískovcového kamene nijak nenaruší ráz krajiny i přes mohutnost některých děl.

Více informací
Velký vrtaný kámen

Velký vrtaný kámen

Štípaný – speciálně připravený kámen pro stavbu mohutnějších opěrných zdí, opravy břežního zdiva a rekonstrukce vodních toků.

Více informací
Odseky - Materiál do drátokošů - Gabionové zdivo

Odseky - Materiál do drátokošů - Gabionové zdivo

Nepravidelný kámen vhodný do gabionových konstrukcí.

Více informací