Stavební a zemní práce

Stavební a zemní práce

Stavba opěrných zdí, plotů a soklů, pokládka dlažeb a pískovcových kostek, lesní a polní cesty, propustky, regulace vodních toků, svahové regulace a základové patky, rovnání kamenných kvádrů, skrývkové práce, zemní práce pro rybníky, nádrže, jezírka.

Přeprava materiálu

Přeprava

Přepravu zajišťujeme sklápěcími automobily - nosnost 1,5 tuny až 26 tun.