Napište nám
info@kokam.cz

Oprava Karlova mostu

Dodávky na Karlův most

Etapa 0003 – oprava mostovky
Na základě studie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která proběhla v roce 2006 a srovnávala vlastnosti vybraných pískovců momentálně v ČR těžených se záměrem vybrat nejvhodnější kámen pro opravu lícového zdiva Karlova Mostu, byla jako nejkvalitnější vybrána bílá odrůda kocbeřského křemenného pískovce. Jedná se o materiál jehož vlastností je vysoká pevnost v tlaku, nízká pórovitost a vysoká odolnost vůči zvětrávacím procesům.

Předmětem prací byly rozšířené laboratorní zkoušky trvanlivosti, jejich vyhodnocení fyzikálních vlastností a změn po zatěžování zkušebních těles zvětrávacími cykly.
Blokový kámen, jeho výběr, kvalita a technologie zpracování podléhá specifickému systému kontroly, makroskopickým prohlídkám a laboratorní kontrole kvality vzorku jednotlivých dodávek. Vybraná bloková surovina putuje do zpracovatelského kamenického závodu v Pečkách, kde je nařezána na lanových pilách na desky o síle 40 cm. Zástupce UK Praha označí na připravených deskách řezy formátů jednotlivých kvádrů dle původních rozměrů kvádrů zdiva mostovky. Hotové výrobky jsou přepravovány na stavbu, ručně opracovány kameníky a usazeny do mostovky Karlova mostu.

V minulosti byly na stavbu a následné rekonstrukce použity různé druhy pískovců z různých lokalit, které více či méně podléhaly klimatickým podmínkám, nevhodnému působení solí a umělých konzervačních prostředků. Z tohoto důvodu bylo dbáno na výběr typu pískovce a jeho fyzikální parametry i přes skutečnost, že kocbeřský kámen není autentickým materiálem a má mírnou barevnou odlišnost byl pro svou odolnost vybrán právě tento křemenný pískovec.
Jak jste již byli svědky, to vše se neobejde bez mediálního ohlasu sdělovacích prostředků, které se aktivně zapojili do posuzování kvality oprav a výběru materiálu. Nicméně každý si může o průběhu oprav vytvořit úsudek sám, když navštíví tuto historickou památku, která je i přes náročnou rekonstrukci zpřístupněna veřejnosti.

Článek z časopisu

Pro další informace si můžete stáhnout a přečíst článek
Článek z časopisu Materiály pro stavbu o rekonstrukci Karlova mostu
© 2024 KOKAM, S.R.O. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů